EN
نمونه درمان کامپوزیت

نمونه درمان کامپوزیت ونیر

دختر خانم عزیزی که به مطب دکتر دندانپزشک مژگان آزادخواه مراجعه نمودند و از زردی دندانهایشان به شدت ناراحت بودند. ابتدا برایشان جرمگیری و پالیش و سپس کار ونیر کامپوزیتی با رنگ بی دبلیو توکویاما انجام شد.

دکتر مژگان آزادخواه، بهترین متخصص کامپوزیت در تهران است که با بیش از 10 سال سابقه در خدمت مشتریان عزیز می باشد. 

مقالات مفید پزشکی:  نمونه درمان روکش + کامپوزیت9